Politika privatnosti

Poštovani korisnici, 

poštujemo vašu privatnost i razumemo zabrinutost koja može da se javi u vezi sa vašom privatnošću i zaštitom vaših ličnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo. Iz tog razloga vas molimo da pre korišćenja naših usluga pažljivo pročitate ovu Politiku privatnosti kroz koju ćemo vam na jednostavan i razumljiv način objasniti koje podatke prikupljamo o vama i svrhu prikupljanja i obrade tih podataka.

Vlasnik sajta kamino.rs je preduzeće East Gate Solutions doo Beograd. 

Posvećeni smo zaštiti svih informacija koje prikupljamo i čuvamo o vama.
Korisnici našeg sajta prihvataju da se podaci o njima koriste u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Prikupljamo minimalnu količinu informacija o vama u svrhu pružanja kvalitetne usluge. Politika privatnosti ukazuje na sve procese koji mogu rezultirati sakupljanjem podataka o vama. 

East Gate Solutions doo Beograd može sakupljati sve informacije koje nam šaljete zavisno od tipa formulara koji popunjavate, uključujući ime, prezime, adresu, broj telefona, faksa, e-mail adresu, kao i ostale podatke koje možete ostaviti na sajtu.

Prikupljene informacije koristimo prvenstveno u svrhu obrade zahteva korisnika i posetilaca sajta. Sve standardne mere predostrožnosti se preduzimaju kako bi se sprečio neovlašćen pristup ovim podacima. Od korisnika se može zahtevati naknadna provera identiteta kako bi informacije o nalozima bile potpune. Povremeno možemo slati elektronski bilten (newsletter) na e-mail adrese korisnika, a korisnici imaju mogućnost da se ispišu sa ove mailing liste.

Ne razmenjujemo ni jednu informaciju o korisnicima sa trećim licima. Informacije možemo koristiti u cilju održavanja kontakta sa korisnicima i obaveštavanja o razvoju našeg biznisa. I u ovom slučaju korisnici imaju mogućnost da se ispišu sa mailing liste. Ukoliko u nekom trenutku u budućnosti budemo primorani da otkrijemo prikupljene informacije trećoj strani (npr. državnim organima), o tome će korisnik biti obavešten i dati svoju saglasnost. Možemo povremeno objaviti informacije opšteg tipa trećim licima – na primer, broj posetilaca sajta koji su popunili neki online formular, ali pritom nikada nećemo koristiti informacije pomoću kojih bi se mogli identifikovati pojedinci, odnosno osobe koje su popunile pomenuti formular.

East Gate Solutions doo Beograd nije odgovoran za sadržaj informacija objavljenih od strane korisnika putem servisa za pomoć korisnicima (live chat). Nismo u obavezi da pratimo razgovore korisnika na servisu za pomoć korisnicima (live chat) i samim tim se ne smatramo odgovornim za bilo koja saopštenja, bez obzira da li proizilaze ili ne iz Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ili drugih zakona.

East Gate Solutions doo Beograd garantuje da striktno primenjuje sve standardne bezbednosne mere štiteći lične podatke sakupljene od svojih korisnika. Ovo uključuje, ali nije ograničeno na: pristup ličnim podacima sa lozinkom, ograničen pristup osetljivim podacima, enkriptovan transfer osetljivih podataka poslatih od strane korisnika na East Gate Solutions doo Beograd formularima za prijavu, naručivanje, itd. Ipak, mogu postojati propusti vezani za bezbednost koji nisu pod našom kontrolom. Odlukom da nam obezbede lične informacije, korisnici razumeju i slažu se sa činjenicom da bezbednost, integritet i privatnost njihovih podataka ne može biti 100% garantovana. Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku izmenimo ovu Politiku privatnosti. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na sajtu kamino.rs. Korisnik se obavezuje da povremeno pročita ovu Politiku privatnosti kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama iste. Ukoliko korisnik nastavi da koristi sajt i usluge East Gate Solutions doo Beograd nakon bilo koje nove verzije Politike privatnosti, podrazumeva se da je istu prihvatio kao važeću.

Za sva pitanja, zahteve ili pritužbe u vezi sa primenom ove Politike privatnosti ili za ostvarivanje Vaših prava vezanih za zaštitu ličnih podataka možete se obratiti kontakt osobi za zaštitu ličnih podataka putem elektronske pošte na [email protected], ili na adresu: East Gate Solutions doo Beograd, Prodavnica Kamino, Bulevar Mihaila Pupina 10a, lokal 33, 11070 Beograd, sa napomenom „Zaštita ličnih podataka“.