Uslovi prodaje

Pun naziv pravnog subjekta: East Gate Solutions doo Beograd (u daljem tekstu Prodavac)
Adresa sedišta: Vojvode Blažete 40, 11160 Beograd
Adresa prodavnice Kamino: Bulevar Mihaila Pupina 10a, lokal 33, 11070 Beograd
Delatnost i šifra delatnosti: 62.02 Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije
Matični broj: 21640158
Poreski identifikacioni broj (PIB): 112273444
Web adresa: kamino.rs
Kontakt telefon: 011/3112138
Kontakt e-mail: [email protected]

Kupovina u internet prodavnici Kamino na internet adresi kamino.rs, prema Zakonu o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon), predstavlja ugovor na daljinu.

Pravo na odustanak od ugovora

U slučaju sklapanja ugovora na daljinu, potrošač, odnosno kupac (u daljem tekstu Kupac) ima pravo da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je Kupac odredio, a nije prevoznik. Kada Kupac jednom narudžbinom naruči više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana počinje da teče kada poslednja vrsta naručene robe dospe u državinu Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik. Kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14 dana počinje da teče kada je poslednja pošiljka ili deo, dospeo u državinu Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik. Rok iz ovog stava ističe protekom poslednjeg časa poslednjeg dana roka.

Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način. Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata Prodavcu u roku od 14 dana od dana kada je proizvod predat u državinu Kupca, odnosno u državinu lica koga je Kupac odredio, a nije prevoznik.. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Prodavcu. Ako Prodavac omogući Kupcu da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

Prodavac će u trenutku zaključenja ugovora, a najkasnije prilikom isporuke robe predati kupcu u pisanoj formi ili na trajnom nosaču zapisa obrazac za odustanak i primerak potpisanog ugovora. Obrazac za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu možete naći ovde.

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je Kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak.

Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo. Kupac je dužan da vrati robu Prodavcu ili licu ovlašćenom od strane Prodavca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Kupac snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Prilikom odustanka od ugovora Kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao izjavu o odustanku, proizvod se više ne može vratiti. Troškove povraćaja robe kao i organizaciju transporta iste u slučaju odustanka snosi Kupac.

Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i, po mogućnosti, u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.).

Zakon o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon) definiše određene situacije u kojima Kupac nema pravo da odustane od ugovora na daljinu. Imajući u vidu asortiman robe u našoj ponudi, dve situacije mogu da budu relevantne i to kada je u pitanju:
– isporuka robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane i
– isporuka robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja.

Sve cene u internet prodavnici na sajtu kamino.rs uključuju porez na dodatu vrednost. Cene ne uključuju troškove slanja robe. Troškovi slanja se obračunavaju po cenovniku Post Express kurirske službe.

Načini plaćanja

Kupovina u Kamino internet prodavnici

  • Plaćanje pouzećem

U slučaju plaćanja pouzećem, Vašu narudžbinu možete platiti isključivo gotovinom prilikom isporuke na adresu koju ste naveli prilikom naručivanja.

  • Plaćanje uplatom na račun ili uplatnicom

Vašu narudžbinu možete platiti uplatom na račun prodavnice Kamino. Prilikom plaćanja je potrebno navesti poziv na broj koji će se automatski generisati prilikom procesa naručivanja. Plaćanje preko računa je moguće izvršiti putem elektronskog ili mobilnog bankarstva, kao i standardnom uplatnicom u bilo kojoj pošti, banci ili menjačnici koja pruža usluge platnog prometa.

Kupovina u Kamino fizičkoj prodavnici

  • Plaćanje gotovinom

U našoj fizičkoj prodavnici robu možete platiti gotovim novcem.

  • Plaćanje platnom karticom

U našoj fizičkoj prodavnici robu možete platiti DinaCard, Visa, Mastercard, Maestro i UnionPay platnim karticama.
Iznos kupovine će biti rezervisan na Vašoj platnoj kartici u trenutku uspešne autorizacije Vaše platne kartice, odnosno posle uspešne provere da li na kartici ima dovoljno sredstava za plaćanje narudžbine.

  • Plaćanje čekovima

U našoj fizičkoj prodavnici robu možete platiti čekovima građana do šest rata. U slučaju plaćanja čekovima građana, prvi ček se realizuje odmah, a svakog sledećeg meseca po jedan ček.

Načini isporuke

U Kamino internet prodavnici je moguće naručiti samo robu koja je dostupna u trenutku završavanja narudžbine, odnosno koju u trenutku završavanja narudžbine imamo na stanju.
Roba koju ste naručili u Kamino internet prodavnici će Vam biti isporučena u roku od pet radnih dana od datuma završetka narudžbine, odnosno dobijanja potvrde o narudžbini.

Robu isporučujemo samo na teritoriji Republike Srbije.

  • Isporuka robe na teritoriji Republike Srbije

Robu isporučuje Post Express kurirska služba. Cena isporuke je po važećem cenovniku Post Express kurirske službe (http://www.postexpress.rs/struktura/lat/cenovnik/cenovnik-unutrasnji-saobracaj.asp).

Za sve narudžbine u iznosu većem od 6000 dinara, isporuka je besplatna, plaćate samo naknadu za uplatu novca na naš tekući račun koju kurirska služba PostExpress obavezno naplaćuje od primaoca pošiljke. Besplatna isporuka važi samo za teritoriju Republike Srbije.

  • Lično preuzimanje u prodavnici

Robu naručenu u Kamino internet prodavnici možete preuzeti od ponedeljka do petka između 12 i 20 časova u Kamino prodavnici koja se nalazi u YU biznis centru na Novom Beogradu, Bulevar Mihaila Pupina 10a, lokal 33.