Planinarstvo – boravak u prirodi 1 priručnik – knjiga

700 RSD Cena je sa PDV-om

U cilju kvalitetnije realizacije slobodnih nastavnih aktivnosti „Planinarstvo – boravak u prirodi“ u osnovnim školama u Srbiji, Planinarski savez Srbije je izdao istoimeni priručnik, koji je izašao iz štampe ovih dana. Pred nama je odlično priređen priručnik sa sadržajem koji se po prvi put kod nas u Srbiji nudi učenicima viših razreda osnovnih škola. Pionirski izdavački poduhvat nastao je iz potrebe da se naša školska omladina na pravilan način usmeri ka korisnim aktivnostima u prirodi.

Na zanimljiv, kompetentan i referentan način obrađene su sve nastavne teme predviđene programom: Planine-prostor velike lepote i privlačnosti; Boravak i kretanje prirodi; Objekti za boravak planinara; Kretanje na stazi – tehnika kretanja; Snalaženje na terenu – orijentacija u prostoru; Atmosfera i vreme; Opasnosti u prirodi i planinama; Zaštita prirode; Svi u planine. Obradom tema nastavnici i učenici imaće mogućnost da ostvare predviđene ciljeve i zadatke.

Planinarstvo je jedna od najpopularnijih sportskih aktivnosti na svetu, pa i u našoj zemlji stiče sve veću popularnost. Da bi se usvojio ispravan odnos prema aktivnosti i zaštiti prirode planina treba započeti blagovremeno. Nema boljeg mesta od škole za učenje i vaspitanje i na pitanje zašto planinarstvo treba da se uči u školi nudimo sledeće odgovore:

• Drugarske „veze“ postaće neraskidive,
• Deca će naučiti da se suočavaju sa preprekama u životu,
• Postaće odgovorniji,
• Postaće zdraviji,
• Smanjiće se nasilje u školama,
• Naučiće da donose prave odluke u pravom trenutku,
• Postaće sistematični i istrajniji u kućnim i školskim obavezama,
• Postaće snalažljiviji,
• Postaće bolji ljudi.

Knjiga može koristiti svim planinarima, bez obzira na uzrast i planinarsko znanje.

Meki povez, broj strana: 143

Izdavač: Planinarski savez Srbije, Beograd

Godina izdanja: 2022.

ISBN: 978-86-89345-02-5